Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Bilimsellik Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Bilimselliğin en önemli ölçütü, çalışmanın dizgeli bir şekilde yapılmasıdır. Amaç, mevcut değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka değişmez bilgiler ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu sayede genellenebilecek, sorun çözmede kullanılabilecek gerçek ya da gerçeğe yakın bilgi potansiyeli oluşturulur. Elde edilen bu değişmez bilgiler, başka sorunların çözümünde yeniden kullanılır.

Değişmez bilgiye ulaşmak için kullanılan her yöntem, her düşünce bilimseldir diyebiliriz. Bir olayın, bir olgunun, bir düşüncenin bilimselliğinden bahsedebilmemiz için de onun yasa olabilmesi için gerekli değişmezlik ölçütüne ne kadar uyup uymadığına bakarız. Yasalaşmış bilgiler zaten doğan olarak bilimseldir. Teorilerin bilimsel olabilmesi için, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanabilmesi, kısmen de olsa içinde mevcut değişmezler barındırması gerekir. Teoriler kesin olarak kabul edilmiş gerçekler olmadığı için, her zaman tartışmaya açıktır ve zaman içinde tekrar tekrar doğrulanmaya gerek duyarlar.

Günümüzde, bilimde daha hızlı yol alabilmek için parça teorisi sistemini ortaya koymalıyız. Nedir bu parça teorisi? Teoriyi destekleyecek doğrulamalar, kesinlik kazanmamışsa ve genel olarak kabul göremiyorsa, o teorinin içindeki kesin değişmezleri yasalaştırabilmeliyiz. Bu aşamada,
1-mevcut teori kısmi olarak yasa olacak ya da,
2-yeni bir yasa ortaya çıkarılacak ya da,
3-mevcut teori terk edilecek ya da,
4-yeni bir teori ortaya çıkarılacaktır.

Bilimde son nokta teori değil, yasadır. Çünkü teoriler, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanmış, kısmen kabul görmüş açıklamalardır. Gerçeklikleri kesinleşmediği sürece, teorilerin gelecekte bir gün “öyle sanılıyordu” ifadesiyle anılma ihtimalleri çok yüksektir.

Bilimsel Düşünmenin Yapısı

Ruhsal olaylar üç kısımda görülür: 1 — Düşünsel 2 — Duygusal 3 — Eylemsel Düşünce ve duyguların bir arada eylemlere yönelmesi hayatımızın en önemli noktalarından biridir.

Düşünsel olaylar, bizim fikirlerimizi, bilgilerimizi oluştururlar. Bilgileri, duyular yoluyla dış çevreden alırız. Örneğin: Karın beyaz, soğuk ve yumuşak olduğunu biliriz. Bunun böyle olduğunu daha önceden gözümüzle görmüş ve elimizle denemişizdir. Kar hakkında bizde bir düşünce (fikir) meydana gelmiştir.

Duygular, haz ve elem (üzüntü) ile beraber olan duygulardır. Bir kış sabahı yatağımızdan kalkınca çatıları, ağaçları, sokakları kaim bir kar tabakasıyla örtülmüş olduğunu görürüz. Bazı kimseler, bu manzarayı o kadar güzel ve çekici bulurlar, bundan o kadar hoşlanırlar ki, bu durumu saatlerce seyretseler, doyamazlar. Öte yandan fakir bir kimse ise, odunsuzluğu, kömürsüzlüğü, parasızlığı düşünerek karlı manzarayı görür görmez üzülür. Fakir adamın haline acımak da bir duygusal olaydır. İşte, haz ve elem ile beraber olan bu gibi durumlar duygularımızı gösterir.

Eylemsel olaylar, iradî olaylardır. İnsan, yalnız dıştan gelen etkileri almakla kalmaz, dışa da etki yapmak gücüne sahiptir. İnsan, kendisine yararlı olan şeyleri ister. Kendisini yağmurdan ve soğuktan korumak için giysi, konut yapar, kendisine gerekli olan besinleri arar, bulur. Kendini düşmanlardan korumak için türlü araçlar kullanır. İşte bunlar, hep birer eylem, yani irade ile ortaya çıkan fiil ve harekettir. Bunların nedeni iradedir.

Düşünme, eşyayı ve olayları birbiriyle karşılaştırmak, bunların birbirine uyan ve uymayan yönlerini bulmak ve aralarındaki benzerliklere veya farklara göre onları sınıflandırmak demektir. Duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız sayısız algıları, karmakarışık bir durumdan kurtarıp onlardan benzer niteliklere sahip olanları birer bağ ile bağlıyarak demetler haline koymak, düşünme sayesinde mümkün olur.

Genel olarak düşünme, bir gerçeğe ulaşmak amacıyla, kavramlar, yargılar ve akıl yürütmeler yaparak ve çaba göstererek, analiz ve sentez yollarını izleyen bir zihin çalışmasıdır. Düşünme, ruhun en karışık ve aynı zamanda en yüksek bir çalışma alanı sayılır.

Kavramlar, yargılar, akıl yürütmeler bilimsel düşünmenin temel elemanlarıdır. Bu elemanlar, düşünme sayesinde, birleşik gayeler ve uzun zincirler oluştururlar. Örneğin: Bir geometri teoreminin ispatında birçok yargılar ve akıl yürütmeler birbiri ardı sıra dizilerek teoremin ispatı amacı güdülür.

Akıl Yürütme


Akıl yürütme başlıca iki yolda yapılır: 1 — Sentez 2 — Analiz Sentez yolu, özelden genele, parçadan bütüne, örneklerden kurallara, gözlem ve deneylerden yasalara doğru gidilen yoldur. Analiz yolu, genelden özele, bütünden parçaya, kurallardan örneklere, yasalardan, gözlem ve deneylere gidilen yoludur. Analiz, sentezin tersidir.


Bilimsellik Resimleri

 • 2
  Bilimsellik Nedir 3 yıl önce

  Bilimsellik Nedir

Bilimsellik Sunumları

 • 4
  Önizleme: 8 ay önce

  Bilimsel Düşünce Nedir Nasıl Bilimsel Düşünülür Sunusu (Slayt / Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Bilim ve Bilimsel Düşünce Nedir? Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD2009

  2. Sayfa
  TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor:Bilim: "Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.“"Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.“"Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci."

  3. Sayfa
  Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Yalnızca fiziksel olgular değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır.İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır.

  4. Sayfa
  Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: Çeşitlilik: İlgilendiği konular çeşitlidir Süreklilik: Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz Yenilik: Bilime yeni bilgiler eklenir Ayıklanma: Yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

  5. Sayfa
  Bilimin Özellikleri:-Bilim olgusaldır. Olgusal olmak demek bilimin gözlenebilir olgulara dayanması demektir.-Bilim mantıksaldır. Araştırma sonuçlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerekir.-Bilim genelleyicidir. Bilim tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.-Bilim nesneldir (Objektif). Bilimsel bilgi, bireyin kişisel görüşünden bağımsızdır.-Bilim eleştiricidir.

  6. Sayfa
  Bilim üç bakımdan değerlidir:1. Bilimin pratik bir değeri vardır. Başka bir deyişle bilim bize hem bireysel ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoluyla büyük yararlar sağlar. 2. Entelektüel değeri vardır. Yani bilim insanın bilme isteğini, merakını tatmin eder. İnsana evreni anlama olanağı sağlar. 3. Ahlaki değeri vardır. Bilim insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü bir biçimde ele almayı öğretir ki bunlar ahlak ve erdemin en önemli özellikleri arasındadır.

  7. Sayfa
  Bilim: Tekrarlanabilen gözlemleri ve test edilebilen hipotezleri içeren bir sorgulama sürecidir.İşbirliği, rekabet bilimsel bir kültür doğurur.Başkaları tarafından doğrulanabilecek gözlem ve ölçüme tabii olması ve başkalarının gözlem ve deneyleri ile tekrarı bilimi kolektif yapan husustur.Bilimsel Süreç iki şeyi birleştirir:Buluş BilimiHipotez oluşturma-sonuç çıkarma

  8. Sayfa
  Buluş Bilimi ve TümevarımBilim doğal olayların doğal nedenlerini araştırır.Bu durum gözleyebildiğimiz ve ölçebildiğimiz yapı-süreçlerin araştırılmasını kapsar.Gözlem ve ölçüm doğrudan veya dolaylıdır.Gözlem diğer insanlarca da teyit edildiğinde doğa üstü olma özelliği taşımaz.Bilim doğa üstü unsurların ne ispatı ne de reddi ile uğraşır. BU ZATEN BİLİM DEĞİLDİR.

  9. Sayfa
  Doğrulanabilen Gözlem Buluşun Hammaddesidir

  10. Sayfa
  Buluş Örneği Olarak Alexander FlemingBakteri ve küf etkileşimi sonrasında penisilin üretimi

  11. Sayfa
  Buluş bilimi tümevarımcı bir akıl yürütmenin tetikleyicisidir:Tümevarımcı sonuç eş zamanlı çok sayıda gözlemi özetleyen genellemedir.“Bütün organizmalar hücreden oluşur” ifadesi bir genellemedir.

  12. Sayfa
  Buluş biliminin gözlemleri meraklı insanları soru sormaya ve açıklamalar aramaya mecbur eder.Bu tarz bir araştırma bilimsel yöntem olarak bilinir.Bilimsel yöntem bir sorgulama süreci olup, bir seri basamaktan oluşur.

  13. Sayfa
  Gözlem : El feneri çalışmadıSoru: Sorun Nedir?Hipotez: Pili bitmiş olabilirTahmin: Eğer doğru iseDeney: Yeni bir pil takTahmini Sonuç: Sonuç olarak fener çalışırFener çalışmışsa sonuç doğrulanmıştırÇalışmamışsa bu kez ampul sorunu açısından bakılır.Aynı basamaklar izlenir

  14. Sayfa
  Hipotez Oluşturma-Sonuç ÇıkarmaHipotez: Bir soruya verilen geçici cevaptırHipotetik bilim insanlarının bir soruya verdiği geçici yanıt ve sonuç çıkarımıdır.Genellikle bilimsel bir tahmindir.“Eğer…….sonuç olarak” mantığı tümdengelim yaklaşımıdır ve genelden özele, tekile gitme yoludur.Tümevarım sonucu olan mantıkta canlıların hücrelerden oluştuğu biliniyorsa, o taktirde insanın da hücreden oluşması bir tümdengelim sonucudur

  15. Sayfa
  Bilimsel TeorilerBilim ile gerçekler bir arada düşünülebilir. Fakat bilimin amacı gerçek koleksiyonculuğu değildir.Bilimin ön koşulu doğrulanabilir gözlem ve tekrarlanabilen test sonuçlarıdır?Bilimin gerçekten ilerlemesinin başka bir ön koşulu da gözlem ile deneysel sonucu birbirine bağlayan teoridir.

  16. Sayfa
  Copernic, Newton, Darwin ve Einstein bilim tarihinde önde gelmesinin nedeni teorilerinin sayılarında değil, kapsamında yatar.Copernic: Güneş sisteminin dünya değil güneş merkezli olmasını savundu. Ve yaptığı şey Copernic devrimi olarak bilinmekteNewton: Yer çekimi yasasını, graviteyi keşfetmişti. Darwin: Türlerin türeyişinin evrimsel yolla gerçekleştiğini savunmuştu. Etkileri kilise için bir yıkım niteliğindeydi.Einstein: İzafiyet Teorisinin kurucusu. Kuantum fiziğinde bir çağ açıyordu.

  17. Sayfa
  Hipotez ve Teori FarkıTeori hipoteze oranla daha geniş kapsamlıdır ve daha fazla çok sayıda ve değişik kanıtın birikimiyle desteklenir.

  18. Sayfa
  Gündelik ve Bilimsel TeoriGündelik teori spekülatif, sansasyonel veya hipotez niteliğindir.Bilimsel teori ise halihazırda çok sayıda kanıtla desteklenmiş ve kapsamlı bir açıklamaya sahiptir.Doğal seçilim bilimsel bir teori olarak uygulanabilir ve gözlemlerle doğrulanabilir niteliktedir.

  19. Sayfa
  BİLİMSEL DÜŞÜNMENİN YAPISIRuhsal olaylar üç kısımda görülür:1 — Düşünsel2 — Duygusal3 — EylemselDüşünce ve duyguların bir arada eylemlere yönelmesi hayatımızın en önemli noktalarından biridir.

  20. Sayfa
  Düşünsel olaylar, bizim fikirlerimizi, bilgilerimizi oluştururlar. Bilgileri, duyular yoluyla dış çevreden alırız. Örneğin: Karın beyaz, soğuk ve yumuşak olduğunu biliriz. Bunun böyle olduğunu daha önceden gözümüzle görmüş ve elimizle denemişizdir. Kar hakkında bizde bir düşünce (fikir) meydana gelmiştir.

  21. Sayfa
  Duygular, haz ve elem (üzüntü) ile beraber olan duygulardır. Bir kış sabahı yatağımızdan kalkınca çatıları, ağaçları, sokakları kaim bir kar tabakasıyla örtülmüş olduğunu görürüz. Bazı kimseler, bu manzarayı o kadar güzel ve çekici bulurlar, bundan o kadar hoşlanırlar ki, bu durumu saatlerce seyretseler, doyamazlar. Öte yandan fakir bir kimse ise, odunsuzluğu, kömürsüzlüğü, parasızlığı düşünerek karlı manzarayı görür görmez üzülür. Fakir adamın haline acımak da bir duygusal olaydır. İşte, haz ve elem ile beraber olan bu gibi durumlar duygularımızı gösterir.

  22. Sayfa
  Eylemsel olaylar, iradî olaylardır. İnsan, yalnız dıştan gelen etkileri almakla kalmaz, dışa da etki yapmak gücüne sahiptir. İnsan, kendisine yararlı olan şeyleri ister. Kendisini yağmurdan ve soğuktan korumak için giysi, konut yapar, kendisine gerekli olan besinleri arar, bulur. Kendini düşmanlardan korumak için türlü araçlar kullanır. İşte bunlar, hep birer eylem, yani irade ile ortaya çıkan fiil ve harekettir. Bunların nedeni iradedir.

  23. Sayfa
  Düşünme, eşyayı ve olayları birbiriyle karşılaştırmak, bunların birbirine uyan ve uymayan yönlerini bulmak ve aralarındaki benzerliklere veya farklara göre onları sınıflandırmak demektir. Duyu organlarımız aracılığıyla aldığımız sayısız algıları, karmakarışık bir durumdan kurtarıp onlardan benzer niteliklere sahip olanları birer bağ ile bağlıyarak demetler haline koymak, düşünme sayesinde mümkün olur.

  24. Sayfa
  Genel olarak düşünme, bir gerçeğe ulaşmak amacıyla, kavramlar, yargılar ve akıl yürütmeler yaparak ve çaba göstererek, analiz ve sentez yollarını izleyen bir zihin çalışmasıdır. Düşünme, ruhun en karışık ve aynı zamanda en yüksek bir çalışma alanı sayılır.

  25. Sayfa
  Kavramlar, yargılar, akıl yürütmeler bilimsel düşünmenin temel elemanlarıdır. Bu elemanlar, düşünme sayesinde, birleşik gayeler ve uzun zincirler oluştururlar. Örneğin: Bir geometri teoreminin ispatında birçok yargılar ve akıl yürütmeler birbiri ardı sıra dizilerek teoremin ispatı amacı güdülür.

  26. Sayfa
  Akıl yürütme başlıca iki yolda yapılır:1 — Sentez.2 — Analiz.Sentez yolu, özelden genele, parçadan bütüne, örneklerden kurallara, gözlem ve deneylerden yasalara doğru gidilen yoldur. Analiz yolu, genelden özele, bütünden parçaya, kurallardan örneklere, yasalardan, gözlem ve deneylere gidilen yoludur. Analiz, sentezin tersidir.

  27. Sayfa
  Kaynaklarhttp://dusundurensozler.blogspot.com/2007/10/bilim-nedir.htmlhttp://public.cumhuriyet.edu.tr/btepe/ders_notlari.htm

Bilimsellik Videoları

 • 1
  7 ay önce

  BİLİMSELLİK NEDİR?

Bilimsellik Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Bilimsellik Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  Bilimsellik Nedir?
  Bilimsel olma durumu
  Cümle 1: Birini bilmezlemek.

 • 1
  8 ay önce

  BİLİMSELLİK
  Devlet ve toplum hayatında, kişisel hayatta, bilimi öğrenme, değerlendirme ve uygulamaya bilimsellik denmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları, ilerlemenin temeli olan çağdaş bilimi ve teknik esasları temel almıştır.

  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir… Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tutuğu meş'ale, müspet ilimdir” sözleri ile Atatürk sorunların çözümünde bilimin yol göstericiliğini belirtmek istemiştir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.